https://www.isoftlaser.com/wp-content/uploads/2019/06/fsframemovie.mov

หลายคนสงสัยว่า อะไรคือความแตกต่างระหว่างเครื่อง HIFU ชนิดใช้งานที่บ้าน กับเครื่อง HIFU เครื่องใหญ่ที่อยู่ในคลินิกเสริมความงาม?

คำตอบ : มีความแตกต่างกัน 2 ประการหลักๆคือ

1. ประการแรก เครื่อง MINI HIFU หรือชนิดใช้งานที่บ้าน มีความปลอดภัยมากกว่าเครื่อง HIFU เครื่องใหญ่แน่นอน เนื่องจากมีการค้นคว้าและทำการวิจัย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้งาน ซึ่งพลังงานที่ถูกปล่อยจากเครื่อง MINI HIFU แน่นอนว่าจะมีพลังงานที่ปล่อยออกมาในระดับความแรงที่ต่ำกว่าที่ใช้ในเครื่องใหญ่ถึงหนึ่งในสามเท่านั่นเท่ากับว่าการทำโดยใช้เครื่องใหญ่ในคลินิก 1 ครั้ง ต้องใช้เครื่อง MINI HIFU 3 ครั้ง แต่ทั้งนี้ปัญหาการเกิดการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับผิวหน้าก็จะไม่มีตามมาอย่างแน่นอน

2. ประการต่อมา เครื่อง MINI HIFU มีการออกแบบตัวเครื่องและระบบการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยาก เพราะมีการตั้งค่าทุกอย่างมาเรียกได้ว่าแทบจะไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากหรือต้องเรียนรู้เลย เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการดูแลปัญหาผิวทุกคน ซึ่งต่างจากเครื่อง HIFU เครื่องใหญ่ที่จำเป็นต้องควบคุมและใช้โดยผู้ที่มีประสบการณ์ซึ่งอาจจำเป็นต้องเป็นแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลปะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดทางการแพทย์ต่อการใช้งาน

และจุดเด่นสำคัญอีกประการของเครื่อง MINI HIFU คือ ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยราคาเครื่องเพียง 9,000 บาท ถูกกว่าแต่ได้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพเกือบจะเทียบเท่าการเข้ารับบริการยกกระชับ ปรับรูปหน้า ลดเลือนริ้วรอยได้ลึกถึงเซลล์ผิวใช้ลึกในสถาบันความงาม หรือการเข้าคลินิกเพื่อทำศัลยกรรม ร้อยไหมหรือผ่าตัดดึงหน้าอย่างแน่นอน

สนใจสั่งซื้อได้ที่ ไลน์ @isoftlaser หรือโทร. 091-858-3953