คำถามที่พบบ่อย

Q ถาม: ผลการทำเลเซอร์จะดีหรือไม่ดีขึ้นกับอะไร
A ตอบ: ขึ้นกับปัจจัย 3 อย่าง คือ แพทย์ เครื่องมือ และคนไข้ การทำเลเซอร์ไม่เหมือนการถ่ายเอกสาร ไม่ใช่แค่ยืนกดปุ่มแล้วเอกสารทุกแผ่นจะเหมือนกันเปี๊ยบ การใช้เครื่องเลเซอร์ให้ได้ผลดีต้องอาศัยประสบการณ์ ทักษะ และการตัดสินใจของแพทย์ เครื่องเลเซอร์ในแต่ละชนิดมีหลายแบรนด์ แต่ละแบรนด์มีแหล่งผลิตที่ต่างกัน ทำให้ราคาเครื่องและประสิทธิภาพของเครื่องมือต่างกัน เลเซอร์ที่ผู้ผลิตได้ลงทุนทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องย่อมน่าเชื่อถือและไว้ใจได้มากกว่าเลเซอร์ที่ผลิตโดยการลอกเลียนแบบเขามา นอกจากนี้คนไข้ที่ดูแลแผลและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ เป็นอีกปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่ทำให้ผลการทำเลเซอร์ดี
Q ถาม: มีวิธีดูแลแผลเลเซอร์อย่างไร
A ตอบ: เลเซอร์มีอยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดที่ทำแล้วไม่มีแผลหลังทำและชนิดที่มีแผลหลังทำ ชนิดที่ทำแล้วไม่มีแผลหลังเลเซอร์ คุณจะแต่งหน้า ล้างหน้า และอาบน้ำได้ตามปกติ สิ่งที่ต้องทำอย่างเดียวคือทาครีมกันแดดและหลบแดดดีๆ อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ ชนิดที่มีแผลหลังทำ แพทย์มักปิดแผลไว้ 48-72 ชั่วโมง หลังจากนั้นคุณต้องลอกที่ปิดแผลออกเอง หมั่นทายาและทำแผลตามที่แพทย์แนะนำ ควรหลีกเลี่ยงการแต่งหน้าและทาครีมบำรุงบริเวณแผลจนกว่าสะเก็ดจะหลุดหมด ควรปล่อยให้สะเก็ดหลุดลอกเองอย่าแกะลอกเป็นอันขาด เพราะจะทำให้แผลติดเชื้อและเกิดแผลเป็นได้
Q ถาม: แผลหลังเลเซอร์มีลักษณะอย่างไร
A ตอบ: หลังเลเซอร์ชนิดที่มีแผล แผลจะบวมแดงประมาณ 2-3 วัน ช่วงนี้อาจมีอาการปวดแสบหรือปวดตึงเล็กน้อย การประคบด้วยความเย็น เช่น ใช้ผ้าสะอาดห่อน้ำแข็ง หรือใช้แผ่นประคบเย็น (Cold Pack) จะช่วยลดอาการปวดแสบได้ อาจรับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดอาการปวด สะเก็ดแผลมักหลุดลอกเองใน 7-10 วัน ช่วงที่สะเก็ดกำลังจะหลุดอาจมีอาการคันยิบๆ เป็นครั้งคราว ส่วนการทำเลเซอร์ชนิดไม่มีแผลส่วนใหญ่ผิวหนังหลังเลเซอร์จะแดงเล็กน้อยและมักกลับเป็นปกติในวันต่อมา
Q ถาม: สังเกตอย่างไรว่าแผลผิดปกติ
A ตอบ: แผลเลเซอร์ที่ผิดปกติ ได้แก่ บวมมากและไม่ยุบบวมใน 2-3 วัน ปวดมากและปวดตลอดเวลา มีน้ำเหลืองหรือเลือดไหลซึมตลอดเวลา มีตุ่มหนองหรือตุ่มแดงคันมากจนอยากเกาตลอดเวลา
Q ถาม: กิจกรรมอะไรบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงหลังเลเซอร์
A ตอบ: ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งที่ได้รับแสงแดดตรงๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ หากมีแผลหลังเลเซอร์ควรงดการแช่น้ำหรือว่ายน้ำจนกว่าสะเก็ดจะหลุดลอกหมด หลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือการออกกำลังที่มีเหงื่อออกมากๆ และกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวอวัยวะในส่วนนั้นบ่อยๆ
Q ถาม: ค่าใช้จ่ายในการทำเลเซอร์แพงแค่ไหน
A ตอบ: เป็นคำถามที่ตอบยากมาก ราคาค่าใช้จ่ายในการทำเลเซอร์ของคลินกหรือโรงพยาบาลแต่ละแห่งแตกต่างกันมาก ซึ่งขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ชนิดและแบรนด์ของเครื่องเลเซอร์ ความสะดวกสบายและความโอ่โถงของสถานที่ รวมถึงทักษะและความชำนาญของแพทย์
Q ถาม: เลือกทำเลเซอร์ที่ไหนดี
A ตอบ: สิ่งที่ทุกคนต้องการคือ ทำแล้วได้ผลและปลอดภัย หลักสำคัญในการเลือกสถานที่ทำเลเซอร์มี 4 ข้อ คือ สถานที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ได้รับการอนุญาตจากกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ใช้เครื่องเลเซอร์ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ทำเลเซอร์โดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ และคุณภาพของการบริการและการให้คำแนะนำ
Q ถาม: ทำเลเซอร์กับแพทย์ท่านไหนดี
A ตอบ: ปัจจุบันประเทศไทยมีแพทย์ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเลเซอร์ผิวหนังอยู่จำนวนมาก การทำเลเซอร์ส่วนใหญ่เป็นการทำที่ผิวหนัง ตจแพทย์ (หรือแพทย์ผิวหนัง) มีข้อได้เปรียบที่ได้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับผิวหนังมาเป็นพิเศษ นอกจากนั้นในหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา แพทย์ต้องได้รับการหมุนเวียนไปปฏิบัติงานดูแลคนไข้ที่มาทำเลเซอร์ตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม 4 ปี เมื่อเรียนจบเป็นแพทย์ผิวหนังแล้วยังมีหลักสูตรฝึกอบรมด้านศัลยกรรมผิวหนังและเลเซอร์ผิวหนังเพิ่มเติมทั้งจากสถาบันในและต่างประเทศ
Q ถาม: สถาบันฝึกอบรมแพทย์ผิวหนังด้านศัลยกรรมผิวหนังและเลเซอร์ผิวหนังในประเทศไทยมีที่ไหนบ้าง
A ตอบ: ปัจจุบันมี 4 แห่งคือ 1. ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2. หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 3. สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Q ถาม: หาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแพทย์และการทำเลเซอร์ได้ที่ไหน
A ตอบ: ในปัจจุบันคุณสามารถหาข้อมูลได้ไม่ยาก เช่น อาจค้นจาก Google หรือจากเว็บไซต์ของสถาบันฝึกอบรมในกำกับของรัฐหรือของสมาคมวิชาชีพที่ไม่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง ได้แก่
- สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย www.dst.or.th
- ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล www.sirirajskinlaser.com
- ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี http://ramalaser.rama-alumni.com
- สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข www.inderm.go.th
- สมาคมแพทย์ด้านศัลยกรรมผิวหนังแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society for Dermatologic Society) www.asda.net
- สมาคมแพทย์ด้านเลเซอร์แห่งสหรัฐอเมริกา (American Society for Laser Medicine and Surgery) www.aslms.org
Q ถาม: ควรทำเลเซอร์กับแพทย์เฉพาะทางด้านไหน
A ตอบ: เลเซอร์ผิวหนังควรทำโดยแพทย์ผิวหนัง เพราะมีปัญหาทางผิวหนังหลายชนิดที่ต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์ในการวินิจฉัยเพื่อแยกชนิดของปัญหา ปัญหาผิวหนังบางชนิดแก้ไขได้ด้วยเลเซอร์ แต่บางชนิดไม่สามารถรักษาได้ด้วยเลเซอร์ และปัญหาแต่ละชนิดก็ยังใช้เลเซอร์คนละชนิดกัน หลังจากเลเซอร์เสร็จแล้ว แพทย์ผิวหนังยังสามารถติดตามกระบวนการสมานแผลและแก้ไขปัญหาผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นที่ผิวหนังได้ดีกว่า
Q ถาม: จะรู้ได้อย่างไรว่าแพทย์ท่านใดเป็นแพทย์ผิวหนัง
A ตอบ: สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย www.dst.or.th แพทย์ผิวหนังคือแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านผิวหนังในหลักสูตร 4 ปีจากสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา ในปัจจุบันมีสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่เปิดการอบรมด้านผิวหนังระยะสั้น (1 เดือนถึง 1 ปี) จึงควรตรวจสอบให้ดี
Q ถาม: ทำเลเซอร์บ่อยๆ หน้าจะบางไหม
A ตอบ: เลเซอร์ไม่ได้ทำให้หน้าบางลง ในทางตรงกันข้าม เลเซอร์หลายชนิดโดยเฉพาะเลเซอร์ที่ใช้ปรับสภาพผิวจะกระตุ้นให้มีการสร้างผิวใหม่ที่เรียบและหนากว่าผิวเก่า
Q ถาม: ปัญหาใดที่เลเซอร์แล้วได้ผลดี
A ตอบ: ปัญหาที่เลเซอร์สามารถรักษาได้ผลดีมีดังนี้
เกี่ยวกับสีผิว กระแดด กระลึก ปานดำ ปานโอตะ ลบรอยสัก
เกี่ยวกับเส้นเลือด ปานแดง ไฝแดง เนื้องอกของหลอดเลือด เส้นเลือดฝอยขนาดเล็ก รอยแดงจากสิว
เกี่ยวกับแผลเป็น แผลหลุม
เกี่ยวกับขน กำจัดเส้นขน
เกี่ยวกับตุ่มและติ่งเนื้อ กำจัดไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ติ่งเนื้อ
เกี่ยวกับริ้วรอย ริ้วรอยเหี่ยวย่น
เกี่ยวกับความหย่อนยาน ยกกระชับผิวเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิว

Q ถาม: ปัญหาใดที่เลเซอร์แล้วไม่ได้ผลหรือได้ผลไม่ดี
A ตอบ: ปัญหาที่ทำเลเซอร์แล้วไม่ได้ผลคือ ฝ้า เนื้องอกผิวหนังที่เป็นมะเร็ง กำจัดผมหงอกหรือเส้นขนสีอ่อน ส่วนปัญหาที่ทำเลเซอร์แล้วได้ผลไม่ดีคือ แผลเป็นนูน คีลอยด์ ปานดำแต่กำเนิด รอยคล้ำจากสิว ไฝขนาดใหญ่ ไฝแต่กำเนิด เส้นเลือดฝอยและเส้นเลือดขอดที่ขา หูด
Q ถาม: เคยได้ยินว่าทำเลเซอร์แล้วกระเห่อหรือทำให้กระเป็นมากขึ้น
A ตอบ: เลเซอร์ใช้กำจัดกระแดด กระลึก และกระเนื้อได้ผลดี แต่ปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในผิวคนไทยคือการเกิดรอยคล้ำหลังเลเซอร์ แต่รอยคล้ำดังกล่าวจะจางหายไปใน 3-4 เดือน ทำให้ดูเหมือนว่าการใช้เลเซอร์รักษากระแล้วดูเหมือนสภาพผิวหน้าจะแย่ลงในช่วงแรก
Q ถาม: ทำเลเซอร์แล้วต้อบหลบแดดและงดออกแดดตลอดไปหรือเปล่า
A ตอบ: ช่วงที่ต้องหลบแดดและทาครีมกันแดดคือช่วงหนึ่งเดือนแรกหลังเลเซอร์ แต่การหลบแดดและทาครีมกันแดดเป็นประจำจะช่วยคงสภาพของผิวหลังเลเซอร์ ไม่ให้ปัญหาเก่าเช่น กระ ริ้วรอย กลับคืนมาเร็ว
Q ถาม: ทำเลเซอร์แล้วต้องงดรับประทานไข่หรือของแสลงหรือเปล่า
A ตอบ: ไม่มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ทางการแพทย์ที่รายงานผลเสียของไข่หรือของแสลงต่อแผลเลเซอร์ ไม่เคยพบคนไข้ซึ่งมีปัญาแผลที่เกิดจากการกินอาหารหรือของแสลงตลอดระยะกว่า 15 ปีที่ทำเลเซอร์มา