ความรู้เกี่ยวกับคลื่น RF(Radio Frequency)ในการช่วยขจัดไขมันส่วนเกิน

RADIOFREQUENCY TECHNIQUE (RF) คือ เทคโนโลยีในการรักษาด้วย คลื่นความถี่วิทยุความถี่สูง โดยเมื่อสิบกว่าปีก่อนนี้ วงการแพทย์ได้เริ่มมีการนำเทคโนโลยี่ RF มาใช้ในการรักษาโรคผิวหนัง

Share