ทำไมต้อง MINI IPL จาก ISOFTLASER®

เครื่อง MINI IPL ผิวหน้าขาวใส กำจัดเส้นขนส่วนเกินได้อย่างตรงจุด การกำจัดเส้นขนในบริเวณที่ไม่พึงประสงค์มีหลากหลายวิธี แต่ที่ได้ผลมากที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือ

Share