“ໝັ້ນໃຈຄຸນນະພາບ” ຜະລິດໂດຍໂຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບ ISO13485 ເຊິ່ງເປັນມາດຕະຖານຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງມືແພດໂດຍສະເພາະ ມີໃບອະນຸຍາດ ຂພ. ເລກທີ 768/2559 ເຈົ້າທຳອິດແລະເຈົ້າດຽວທີ່ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານຮັບຮອງຄຸນນະພາບໂດຍ ອຢ. ໄທ ແລະ FDA ສາກົນ
02
Dec
Review : Mini IPL at home ເຮັດເລເຊີກຳຈັດ ຂົນແລະດູແລຜິວໄດ້ທີ່ບ້ານ…
20:16:29
76
Review : Mini IPL at home ເຮັດເລເຊີກຳຈັດ ຂົນແລະດູແລຜິວໄດ້ທີ່ບ້ານ… ...
20:16:29
76
Review : Mini IPL at home ເຮັດເລເຊີກຳຈັດ ຂົນແລະດູແລຜິວໄດ້ທີ່ບ້ານ… ...
20:16:29
76
Review : Mini IPL at home ເຮັດເລເຊີກຳຈັດ ຂົນແລະດູແລຜິວໄດ້ທີ່ບ້ານ… ...
20:16:29
76
Review : Mini IPL at home ເຮັດເລເຊີກຳຈັດ ຂົນແລະດູແລຜິວໄດ້ທີ່ບ້ານ… ...
20:16:29
76
Review : Mini IPL at home ເຮັດເລເຊີກຳຈັດ ຂົນແລະດູແລຜິວໄດ້ທີ່ບ້ານ… ...
20:16:29
76
Review : Mini IPL at home ເຮັດເລເຊີກຳຈັດ ຂົນແລະດູແລຜິວໄດ້ທີ່ບ້ານ… ...
20:16:29
76
ISOFTLASER
ຊອຟເລເຊີ ຄື ອີກທາງເລືອກໜື່ງໃນການຊ່ວຍໃຫ້ສາວໆທີ່ ຮັກການດູແລຜິວໜ້າສາມາດຄືນຄວາມອ່ອນເຍົາໃຫ້ກັບຜິວ ພັນ ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງງ່າຍໆ ຈາກທີ່ບ້ານຢ່າງສະດວກ ວ່ອງ ໄວ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປເຂົ້າຄິວຕາມສະຖານເສີມຄວາມງາມໃຫ້ຫຍຸ້ງ ຍາກ
FOLLOW US

COPYRIGHT ISOFTLASER
02 275 4086-88
team@isoftlaser.com/laos