“ไอซอฟต์เลเซอร์” ผู้นำเทคโนโลยีความงามแบบ Home use

"ไอซอฟต์เลเซอร์" ถือเป็นบริษัทรายแรกของไทย ที่นำเอาสินค้าเทคโนโลยีความงามที่ทันสมัยมาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ

Share

HIFU เป็นสิ่งที่ถูกใช้ในทางการแพทย์เป็นระยะเวลานานมากกว่า 50 ปี ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการกำจัดเนื้อเยื่อส่วนที่เกิดรอยโรคของสิ่งมีชีวิต เมื่อครั้งแรกเริ่มนั้น HIFU ถูกใช้ในกระบวนการรักษาเนื้องอกเป็นหลัก แต่หลังจากที่ HIFU ถูกค้นพบถึงประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของมันในการปรับปรุงฟื้นฟูผิวหนังและขจัดไขมัน HIFU ก็ถูกนำมาใช้ในด้านความงามเชิงการแพทย์ในเวลาต่อมา เครื่อง HIFU สำหรับใช้ที่บ้านนี้จะทำงานด้วยการยิงคลื่นอัลตร้าซาวด์ลงในจุดๆเดียว โดยคลื่นอัลตร้าซาวด์ที่ใช้จะเป็นไปในลักษณะของคลื่นอัลตร้าซาวด์ความเข้มสูงแบบมุ่งเป้า (High intensity focused ultrasound; HIFU) เพื่อสร้างพลังงานความเข้มสูงให้ทำงานในผิวหนังชั้น Superficial musculo-aponeurotic system (SMAS) ส่งผลให้ผิวหนังชั้น SMAS หดตัว

Share