ตามความสามารถ/ ประสบการณ์
อัตรา
1 อัตรา
รายละเอียดของงาน
– เขียนข่าวกิจกรรมและโปรโมชั่นได้อย่างน่าสนใจ
– สร้างและเขียนบทความในเชิงการตลาด
– ทำภาพประกอบบน Web Site
– Update เนื้อหา/ ออกแบบ/ โฆษณาต่างๆ ใน Web Site/ Fanpage/ IG
– ดูแลรับผิดชอบออกแบบ Web Site สร้าง Banner ส่งเสริมการตลาด เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทาง Social Media, Facebook, Line และ Web Site
– จัดทำ Web Content ดูแลและปรับปรุงเนื้อหาของ Web Site
?

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป นิเทศศาสตร์, วารสาร, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
มีความสามารถในใช้โปรแกรมตกแต่งภาพได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ content ผ่านออนไลน์ได้น่าสนใจโดยเน้นเรื่องสุขภาพ และความงาม
? มีความรู้ความเข้าใจ Word Press
? มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
? สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
– ส่งเรซูเม่ พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาที่อีเมล์ (จะพิจารณาเฉพาะเรซูเม่ที่ส่งข้อมูลอย่างครบถ้วน และแนบรูปถ่ายมาด้วยเท่านั้น)  thuangsit@gmail.com
– Walk in มาที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88 ซ.ประชาอุทิศ 12(ห้วยขวาง)